Námskrá Lundarsels, ýtið hér til að lesa námskrána okkar, námskrá lundarsels.pdf (uppfærð 2020)

Lundarsel er heilsueflandi leikskóli sem leggur áherslu á lærdómssamfélag þar sem allir eru að læra hver af öðrum. Einkunnarorð Lundarsels, „Þar sem glaðir spekingar leika og læra saman“, er tilvísun í gleðina sem felst í leiknum, við að leita svara og rannsaka sjálfur. Allir eru að læra, hver af öðrum, börn jafnt sem fullorðnir.

Leikskólastarfið er fjölbreytt og í námskrá er unnið út frá ákveðnum áherslum í gegnum leikinn meðal annars með; barnaheimspeki – samræðu til náms, jafnrétti, heilsueflingu og heilbrigði og SMT- skólafærni. Inn í þessa þætti fléttast námssvið Aðalnámskrá leikskóla; læsi, heilbrigði og vellíðan, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni og sköpun.

Starfsfólk skólans leggur metnað sinn í faglegt, uppeldislegt og gleðiríkt starf. Það skoðar líka starfið með kynjafræðilegum gleraugum með það að leiðarljósi að allir séu jafnir, strákar og stelpur, kyn á aldrei að hamla, hefta eða loka á óskir. Lífstjáning barnsins endurspeglast í leiknum sem er ein mikilvægasta náms- og þroskaleið hvers barns.

Skólabragur – Svona gerum við í Lundarseli, þó stundum meiri kröfur og stundum minni kröfur.

Og hér má líka sjá hjá móttökuferlið okkar.

Sérkennslustefna Lundarsels

Sjá einnig aðalnámskrá leikskóla hér og á ensku curriculum

Menntastefna Akureyriar er hér og rafræn kynning hér


Barnasáttmálinn
Öll börn eiga rétt á að að segja hvað þeim finnst og leika sér og hafa gaman.
Hér má sjá verkefni sem unnið var í Lundarseli jan til mars 2018 verkefni.pdf


© 2016 - 2022 Karellen